Prijava za sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi SMŽ

PODACI O PRIJAVITELJU PROGRAMAPODACI O OSNIVANJU

DETALJNI PODACI O PROGRAMU / PROJEKTUPLANIRANA SREDSTVA ZA OSTVARENJE PROGRAMA

VERIFIKACIJA I SLANJE PRIJAVE