ONLINE Prijave SMŽ

Elektroničko dostavljanje prijava za subvencije Sisačko moslavačke županije.

Natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi

Rezultati provjere ispunjavanja formalnih uvjeta Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2021.

Povjerenstvo za postupak ocjene ispunjavanja propisanih uvjeta Poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Sisačko – moslavačke županije za 2021. godinu obavilo je provjeru formalnih uvjeta prijavitelja.


Poziv je otvoren od 12. veljače 2021. do 13. ožujka 2021. godine (30 dana)


Na temelju članka 4. Pravilnika o financiranju programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 1/19) (u nastavku teksta: Pravilnik), Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport Sisačko-moslavačke županije, 11. veljače 2021. objavljuje

JAVNI POZIV
za predlaganje programa javnih potreba u kulturi
Sisačko – moslavačke županije za 2021. godinu

NAPOMENA: Nakon ispunjavanja on-line prijavnice sukladno uputama prijavitelj je dužan ispisati prijavnicu na papir, vlastoručno ju potpisati, staviti žig i sa ostalim priloženim dokumentima poslati na adresu u natječajnom roku (30 dana).

Online prijavnica

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija

OBJAVA KONAČNE RANG LISTE

Objavljena je konačna rang lista za dodjelu 25 studentskih stipendija redovitim studentima s područja Sisačko-moslavačke županije, za akademsku godinu 2020./2021.

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola

OBJAVA KONAČNE RANG LISTE

Objavljena je konačna rang lista za dodjelu 45 stipendija redovitim učenicima četverogodišnjih programa obrazovanja srednjih škola s područja Sisačko-moslavačke županije za školsku godinu 2020./2021.