ONLINE Prijave SMŽ

Elektroničko dostavljanje prijava za subvencije Sisačko moslavačke županije.

Natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi

REZULTATI


Objava rezultata Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi
Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu

Na prijedlog Kulturnog vijeća Sisačko-moslavačke županije za odobravanje financijskih sredstava za prijavljene programe/projekte na Javni poziv župan Sisačko-moslavačke županije donio je Odluku kojom se utvrđuje raspodjela sredstava iz Programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županiji za 2020. godinu.

Obavijest o privremenoj obustavi postupka provedbe javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Sisačko – moslavačke županije za 2020. godinu.Rezultati provjere ispunjavanja formalnih uvjeta Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2020.

Povjerenstvo za postupak ocjene ispunjavanja propisanih uvjeta Poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Sisačko – moslavačke županije za 2020. godinu obavilo je provjeru formalnih uvjeta prijavitelja.


Poziv je otvoren od 28. siječnja 2020. do 27. veljače 2020. godine (30 dana)


Na temelju članka 4. Pravilnika o financiranju programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 1/19) (u nastavku teksta: Pravilnik), Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport Sisačko-moslavačke županije, 28. siječnja 2020. objavljuje

JAVNI POZIV
za predlaganje programa javnih potreba u kulturi
Sisačko – moslavačke županije za 2020. godinu

NAPOMENA: Nakon ispunjavanja on-line prijavnice sukladno uputama prijavitelj je dužan ispisati prijavnicu na papir, vlastoručno ju potpisati, staviti žig i sa ostalim priloženim dokumentima poslati na adresu u natječajnom roku (30 dana).

Online prijavnica

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola

OBJAVA KONAČNE RANG LISTE

Objavljena je konačna rang lista za dodjelu 45 stipendija redovitim učenicima četverogodišnjih programa obrazovanja srednjih škola s područja Sisačko-moslavačke županije za školsku godinu 2019./2020.

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija

OBJAVA KONAČNE RANG LISTE

Objavljena je konačna rang lista za dodjelu 25 studentskih stipendija redovitim studentima s područja Sisačko-moslavačke županije, za akademsku godinu 2019./2020.