ONLINE Prijave SMŽ

Elektroničko dostavljanje prijava za subvencije Sisačko moslavačke županije.

Natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi

REZULTATI


Objava rezultata Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu

Na prijedlog Kulturnog vijeća Sisačko-moslavačke županije za odobravanje financijskih sredstava za prijavljene programe/projekte na Javni poziv župan Sisačko-moslavačke županije donio je Odluku kojom se utvrđuje raspodjela sredstava iz Programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županiji za 2018. godinu.


Rezultati provjere ispunjavanja formalnih uvjeta Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2018.

Povjerenstvo za postupak ocjene ispunjavanja propisanih uvjeta Poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Sisačko – moslavačke županije za 2018. godinu obavilo je provjeru formalnih uvjeta prijavitelja.


Poziv je otvoren od 01. prosinca 2017. do 15. siječnja 2018. godine (45 dana)


Sisačko – moslavačka županija, na temelju članka 1. te članka 9. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 17. Statuta Sisačko-moslavačke županije ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije" broj 11/09, 5/10, 2/11 i 3/13) te Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija kroz Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije (KLASA:610-01/17-01/10, URBROJ: 2176/01-02-17-1) objavljuje

JAVNI POZIV
za predlaganje programa javnih potreba u kulturi
Sisačko – moslavačke županije za 2018. godinu

NAPOMENA: Nakon ispunjavanja on-line prijavnice sukladno uputama prijavitelj je dužan ispisati prijavnicu na papir, vlastoručno ju potpisati, staviti žig i sa ostalim priloženim dokumentima poslati na adresu u natječajnom roku (45 dana).

Online prijavnica

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola

45 STIPENDIJA SREDNJOŠKOLCIMA


Prijave od 29. studenoga 2017. do 11. prosinca 2017. pod izbornikom "Srednjoškolske stipendije".


Sisačko-moslavačka županija i ove godine dodjeljuje 45 stipendija redovitim učenicima četverogodišnjih i petogodišnjih programa obrazovanja srednjih škola s područja Sisačko-moslavačke županije za školsku godinu 2017/2018. godine.

I ove godine prijave se vrše prosljeđivanjem elektroničkog obrasca (on line prijavnica).

NAPOMENA: Nakon ispunjavanja on-line obrasca (prijavnica) sukladno uputama prijavitelj je dužan ispisati obrazac na papir, vlastoručno ga potpisati (kod maloljetnih prijavitelja potpisuje roditelj/staratelj) i poslati na adresu u natječajnom roku (12 dana).


Prijavnica - online obrazac

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija

25 STIPENDIJA STUDENTIMA


Prijave od 29. studenoga 2017. do 11. prosinca 2017. pod izbornikom "Studentske stipendije".


Sisačko-moslavačka županija dodjeljuje 25 stipendija redovitim studentima s područja Sisačko-moslavačke županije za školsku godinu 2017./2018.

I ove godine prijave se vrše prosljeđivanjem elektroničkog obrasca (on line prijavnica).

NAPOMENA: Nakon ispunjavanja on-line obrasca (prijavnica) sukladno uputama prijavitelj je dužan ispisati obrazac na papir, vlastoručno ga potpisati i poslati na adresu u natječajnom roku (12 dana).


Prijavnica - online obrazac