ONLINE Prijave SMŽ

Elektroničko dostavljanje prijava za subvencije Sisačko moslavačke županije.

Natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi

REZULTATI


UPUTE KORISNICIMA FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Ugovor
Korisnik financijskih sredstava, čiji je program odobren za financiranje, obavezan je ispuniti ugovor u 2 (dva) primjerka za svako područje djelatnosti (broj ugovora dodjeljuje Sisačko-moslavačka županija) te dostaviti/poslati na adresu


SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport
S. I A. Radića 36
44000 SISAK

Zahtjev za isplatu sredstava
Nakon potpisanog ugovora između Sisačko-moslavačke županije i korisnika sredstava, potrebno je popuniti Zahtjev za isplatu sredstava i poslati/dostaviti na istu adresu.


Rezultati provjere ispunjavanja formalnih uvjeta Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2017.

Povjerenstvo za postupak ocjene ispunjavanja propisanih uvjeta Poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Sisačko – moslavačke županije za 2017. godinu obavilo je provjeru formalnih uvjeta prijavitelja.


Poziv je otvoren od 21. prosinca 2016. do 6. veljače 2017. godine (45 dana)


Sisačko – moslavačka županija, na temelju članka 1. te članka 9. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90., 27/93. i 38/09.) i članka 17. Statuta Sisačko-moslavačke županije ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije" broj 11/09., 5/10., 2/11. i 3/13.) te Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija kroz Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije (KLASA:610-01/16-01/15, URBROJ: 2176/01-02-16-1) objavljuje

JAVNI POZIV
za predlaganje programa javnih potreba u kulturi
Sisačko – moslavačke županije za 2017. godinu

NAPOMENA: Nakon ispunjavanja on-line prijavnice sukladno uputama prijavitelj je dužan ispisati prijavnicu na papir, vlastoručno ju potpisati, staviti žig i sa ostalim priloženim dokumentima poslati na adresu u natječajnom roku (45 dana).

Online prijavnica

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija

SVEČANA DODJELA UGOVORA

Svečana dodjela ugovora stipendistima Sisačko – moslavačke županije za 2016./2017. godinu
održat će se 17. veljače 2017. godine (petak) u 14,00 sati
u zgradi Državnog arhiva, Frankopanska ul. 21, 44000 Sisak.

Potvrdu dolaska javiti na mail vlasta.mesic@smz.hr

OBJAVA KONAČNE RANG LISTE

Objavljena je konačna rang lista za dodjelu 25 studentskih stipendija redovitim studentima s područja Sisačko-moslavačke županije, za akademsku godinu 2016./2017.
Upute stipendistima objavljene su uz konačnu rang listu.

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola

SVEČANA DODJELA UGOVORA

Svečana dodjela ugovora stipendistima Sisačko – moslavačke županije za 2016./2017. godinu
održat će se 17. veljače 2017. godine (petak) u 14,00 sati
u zgradi Državnog arhiva, Frankopanska ul. 21, 44000 Sisak.

Potvrdu dolaska javiti na mail vlasta.mesic@smz.hr

OBJAVA KONAČNE RANG LISTE

Objavljena je konačna rang lista za dodjelu 45 stipendija redovitim učenicima četverogodišnjih programa obrazovanja srednjih škola s područja Sisačko-moslavačke županije za školsku godinu 2016./2017.
Upute stipendistima objavljene su uz konačnu rang listu.