ONLINE Prijave SMŽ

Elektroničko dostavljanje prijava za subvencije Sisačko moslavačke županije.

Natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi

Poziv je otvoren od 12. veljače 2021. do 13. ožujka 2021. godine (30 dana)


Na temelju članka 4. Pravilnika o financiranju programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 1/19) (u nastavku teksta: Pravilnik), Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport Sisačko-moslavačke županije, 11. veljače 2021. objavljuje

JAVNI POZIV
za predlaganje programa javnih potreba u kulturi
Sisačko – moslavačke županije za 2021. godinu

NAPOMENA: Nakon ispunjavanja on-line prijavnice sukladno uputama prijavitelj je dužan ispisati prijavnicu na papir, vlastoručno ju potpisati, staviti žig i sa ostalim priloženim dokumentima poslati na adresu u natječajnom roku (30 dana).

Online prijavnica

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija

25 STIPENDIJA STUDENTIMA


Prijave od 11. studenoga 2020. do 23. studenoga 2020. pod izbornikom "Studentske stipendije".


Sisačko-moslavačka županija dodjeljuje 25 stipendija redovitim studentima s područja Sisačko-moslavačke županije za školsku godinu 2020./2021. te na taj način želi olakšati školovanje i unaprijediti ukupnu obrazovnu strukturu u Županiji.

I ove godine prijave se vrše prosljeđivanjem elektroničkog obrasca (on line prijavnica).

NAPOMENA: Nakon ispunjavanja on-line obrasca (prijavnica) sukladno uputama prijavitelj je dužan ispisati obrazac na papir, vlastoručno ga potpisati i poslati na adresu u natječajnom roku (12 dana).


Prijavnica - online obrazac

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola

45 STIPENDIJA SREDNJOŠKOLCIMA


Prijave od 11. studenoga 2020. do 23. studenoga 2020. pod izbornikom "Srednjoškolske stipendije".


Sisačko-moslavačka županija i ove godine dodjeljuje 45 stipendija redovitim učenicima četverogodišnjih i petogodišnjih programa obrazovanja srednjih škola s područja Sisačko-moslavačke županije za školsku godinu 2020/2021. godine.

I ove godine prijave se vrše prosljeđivanjem elektroničkog obrasca (on line prijavnica).

NAPOMENA: Nakon ispunjavanja on-line obrasca (prijavnica) sukladno uputama prijavitelj je dužan ispisati obrazac na papir, vlastoručno ga potpisati (kod maloljetnih prijavitelja potpisuje roditelj/staratelj) i poslati na adresu u natječajnom roku (12 dana).


Prijavnica - online obrazac